Công thức tăng trưởng


Tất cả-trong-một công thức dinh dưỡng để nuôi Spirulina

Dễ dàng đo lường

Công thức tăng trưởng cung cấp cơ sở dinh dưỡng hoàn chỉnh cần thiết cho Spirulina để phát triển. Sử dụng nó để mở rộng quy mô trang trại của bạn hoặc bổ sung các chất dinh dưỡng sau khi thu hoạch.

Dễ dàng đo lường

Dễ dàng đo lường

Pha chế thức tăng trưởng của bạn sẽ là một khoe với các container đo bao gồm.

các chất dinh dưỡng lỏng

Các chất dinh dưỡng lỏng

Công thức nấu ăn của chúng tôi sử dụng các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước được an toàn và gây rối-miễn phí

Tiết kiệm hàng loạt

Tiết kiệm hàng loạt

Bạn có thể trồng Spirulina cho $ 2 cho mỗi pound. Khá rẻ cho các nguồn protein đậm đặc chất dinh dưỡng nhất trên hành tinh.

Tảo spirulina đà nẵng