Giống tảo


Nuôi trồng Spirulina trong chai

Nuôi trồng Spirulina trong chai

Nuôi trong nhà

Trồng trong nhà

Cây mọc trong nhà! Sử dụng những lợi ích của một môi trường trong nhà để giữ spirulina hạnh phúc quanh năm

Sẵn sàng đóng hộp

Sẵn sàng đóng hộp

Mỗi nền giống tảo đóng gói đi kèm với đủ công thức tăng trưởng lớn lên đến 5 gallon!

Các giống tảo phù hợp với bạn

Các giống tảo phù hợp với bạn.

Trong cuộc sống của bạn có bao giờ trồng một hạt giống ? Không sao cả! Spirulina là rất tốt cho người mới bắt đầu và có kinh nghiệm đều như nhau.

Tảo spirulina đà nẵng